10 อันดับประเทศที่มีกองกำลังทหารแข็งแกร่งที่สุดในโลก!

0
9

ข้อมูลนี้จัดอันดับโดยเว็บไซต์ GFP (Global Firepower) ที่ได้สำรวจข้อมูลด้นกำลังรบจากทั้งหมด 126 ประเทศ ทั่วโลก ปัจจัยชี้วัดคือ งบประมาณกลาโหม จำนวนทหาร รถถัง อากาศยาน เรือรบ รวมทั้งแรงงานในประเทศ ยกเว้นระเบิดนิวเคลียร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถูกนำมาเป็นตัวชี้วัดว่า ประเทศไหนมีกำลังรบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบ้าง และก็ได้ 10 อันดับแรก (ข้อมูลถึงปี 2015) ดังนี้

 

อันดับ 1  สหรัฐอเมริกา

 

งบประมาณกลาโหม : $577,100,000,000

กำลังทหาร : 1,400,000

รถถัง : 8,848

เครื่องบินรบ : 13,892

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 920

เรือรบ : 473

แรงงาน : 155,400,000

 

อันดับ 2  ประเทศรัสเซีย

งบประมาณกลาโหม : $60,400,000,000

กำลังทหาร : 766,055

รถถัง : 15,398

เครื่องบินรบ : 3,429

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 462

เรือรบ : 352

แรงงาน : 75,290,000

 

อันดับ 3 ประเทศจีน

งบประมาณกลาโหม : $145,000,000,000

กำลังทหาร : 2,333,000

รถถัง : 9,150

เครื่องบินรบ : 2,860

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 196

เรือรบ : 673

แรงงาน : 797,600,000

 

อันดับ 4 ประเทศอินเดีย

งบประมาณกลาโหม : $38,000,000,000

กำลังทหาร : 1,325,000

รถถัง : 6,464

เครื่องบินรบ : 1,905

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 20

เรือรบ : 202

แรงงาน : 487,300,000

 

อันดับ 5 สหราชอาณาจักร

 

 

งบประมาณกลาโหม : $51,500,000,000

กำลังทหาร : 146,980

รถถัง : 407

เครื่องบินรบ : 936

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 65

เรือรบ : 66

แรงงาน : 30,150,000

 

อันดับ 6 ประเทศฝรั่งเศส

 

งบประมาณกลาโหม : $40,000,000,000

กำลังทหาร : 202,761

รถถัง : 423

เครื่องบินรบ : 1,264

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 46

เรือรบ : 113

แรงงาน : 29,940,000

 

อันดับ 7 ประเทศเกาหลีใต้

งบประมาณกลาโหม : $33,100,000,000

กำลังทหาร : 624,465

รถถัง : 2,381

เครื่องบินรบ : 1,412

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 77

เรือรบ : 166

แรงงาน : 25,860,000

 

 

อันดับ 8 ประเทศเยอรมนี

 

งบประมาณกลาโหม : $40,200,000,000

กำลังทหาร : 179,046

รถถัง : 408

เครื่องบินรบ : 663

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 34

เรือรบ : 81

แรงงาน : 44,200,000

 

อันดับ 9 ประเทศญี่ปุ่น

งบประมาณกลาโหม : $41,600,000,000

กำลังทหาร : 247,173

รถถัง : 678

เครื่องบินรบ : 1,613

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 122

เรือรบ : 131

แรงงาน : 65,620,000

 

อันดับ 10  ประเทศตุรกี

งบประมาณกลาโหม : $18,185,000,000

กำลังทหาร : 410,500

รถถัง : 3,778

เครื่องบินรบ : 1,020

เฮลิคอปเตอร์จู่โจม : 59

เรือรบ : 115

แรงงาน : 27,910,000