ชาวจีน 17 ล้านคน โดนตัดสิทธิ์ไม่ให้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพราะ “คะแนนความดี” ไม่พอ!

0
5

หลายคนอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าที่ประเทศจีน มีะบบ Social Credit หรือ คะแนนความดี ที่คล้ายกับคะแนนความประพฤติของนักเรียน และจะมีการตัดคะแนนประชาชนที่ไม่เคารพกฎบ้านเมือง ซึ่งส่งผลให้คนที่โดนตัดคะแนนไม่สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินหรือรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางได้ เป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง

โดยระบบ Social Credit ในประเทศจีนได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2014 โดยมีการหักคะแนนความดีจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่เว้นแม้กระทั่งการสูบบุหรี่ในที่ต้องห้าม นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างระบบจดจำใบหน้าเพื่อช่วยสอดส่องและควบคุมพฤติกรรมของพลเมืองด้วย

ตลอดช่วงปีที่ผ่านมามีประชากรชาวจีนประมาณ 17 ล้านคนถูกตัดสิทธิไม่ให้ซื้อตั๋วเครื่องบิน และอีก 5.5 ล้านคนไม่สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ เนื่องจากคะแนนความดีไม่เพียงพอ

หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ในจีนมีชื่อว่า National Public Credit Information Center ในแต่ละปีจะมีการเผยรายชื่อเกี่ยวกับคนที่อยู่ในบัญชีดำผ่านทางเว็บไซต์ Credit China และใครที่มีรายชื่อปรากฏนั้น จะไม่มีสิทธิ์ในการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือรถไฟได้เลยเป็นเวลานาน 1 ปีเต็ม

ประชาชนชาวจีนบางส่วนยอมรับว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้มีการดูแล ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ได้มากยิ่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด แต่ในทางกลับกัน ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็เกิดความกังวลว่า ระบบจะเอื้อให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนได้